نمایش یک نتیجه

لوله خروجی سوخت از فیلتر بنزین فوتون ساوانا

فیلتر بنزین قطعه ای است که در سیستم سوخت رسانی، قبل از پمپ بنزین قرار می گیرد. وظیفه آن پاک