هیچ محصولی یافت نشد.

شاتون یکی از اجزای مهم موتور خودرو است، که باعث حرکت آن می شود. این قطعه اتصال بین پیستون و میل لنگ را ممکن می سازد و حرکت رفت و برگشتی پیستون را به حرکت دورانی مناسب برای به حرکت در آمدن خودرو، تبدیل می کند. از طرف دیگر نیروی مورد نیاز برای حرکت پیستون جهت فشرده سازی مخلوط هوا و سوخت را، از میل لنگ به پیستون می رساند.

جنس شاتون

این قطعه را از فولاد می سازند تا در برابر حرارت ناشی از احتراق و ضربه هایی که از پیستون و میل لنگ در زمان انجام حرکت دریافت می کند، مقاومت لازم را داشته باشد. شاتون باید به شکلی ساخته شود تا نشکند، خم نشود و ترک برندارد.

اجزای شاتون

شاتون یک میله است که یک سر کوچک و یک سر بزرگ دارد. این قطعه برای تحمل ضربات محکم ساخته می شود، اما وزن آن کم است.

سر کوچک

سر کوچک شاتون با پیستون در تماس است و با گژن پین به آن وصل می شود. این بخش به شکل یک پارچه با ساق شاتون ساخته می شود. سر کوچک شاتون یک یاتاقان را تشکیل می دهد که در داخل آن یک بوش از جنس مس یا برنج قرار دارد تا از خوردگی و سایش سطح داخلی سر کوچک شاتون جلوگیری شود.

سر بزرگ شاتون

سر بزرگ شاتون قسمت متحرک آن است که بوسیله لنگ میل لنگ به آن وصل می شود. وقتی این یاتاقان حرکت می کند، لنگ می چرخد و حرکت عمودی پیستون را از طریق شاتون به میل لنگ می رساند، تا تبدیل به حرکت دورانی مورد نیاز برای حرکت چرخ ها شود. در سطح داخلی این یاتاقان یک بوش قرار دارد تا مانع از خوردگی سطح داخلی آن شود. سر بزرگ شاتون، یاتاقان بزرگ یا یاتاقان متحرک دو دسته متفاوت دارد که شامل، شاتون با یاتاقان متحرک دو تکه و شاتون با یاتاقان متحرک یک تکه می شود.

شاتون با یاتاقان متحرک دو تکه

این یاتاقان شامل دو نیم دایره است که با پیچ و مهره به هم متصل می شوند و دایره بزرگ شاتون را تشکیل می دهند. بوش های درون این نیم دایره ها هم به شکل دو نیم بوش هستند.

شاتون با یاتاقان متحرک یک تکه

در این نوع شاتون ها یاتاقان متحرک با بدنه شاتون یک پارچه است. در این حالت نوع میل لنگ هم متفاوت است، چون دیگر نمی توان یاتاقان متحرک را روی روی لنگ میل لنگ پیچ کرد. بوش در یاتاقان های بزرگ یک تکه به شکل حلقه و بلبرینگ است.

انواع شاتون از نظر روش های روغن کاری

یاتاقان های شاتون نیاز به روغن کاری دائمی دارند تا دچار خوردگی و ساییدگی نشوند. وظیفه این روغن کاری بر عهده بدنه شاتون است، شاتون ها بر همین اساس به دو روش طراحی می شوند.

روغن کاری از طریق مجرای سراسری

در این نوع شاتون ها یک مسیر در بدنه شاتون وجود دارد که وظیفه روغن کاری کل آن را بر عهده دارد.

روغن کاری از طریق منفذ کنار شاتون

روغن از طریق منفذ میل لنگ و شاتون وارد مسیر روغن شاتون می شود و روی دیواره سیلندر پاشیده می شود. به این شکل روغن روی سیلندر به کمک رینگ های روغن روی پیستون به گژن پین و بوش می رسد.

شاتون زدن

شاتون زدن یکی از بدترین انواع گیریپاژ کردن موتور خودرو است. که وقتی روغن خاصیت روان کاری خود را از دست دهد و یا حجم روغن درون کارتر کم شود، اتفاق می افتد. در این حالت پیستون بدون روغن به کار خود ادامه می دهد و به همین علت دمای آن به مقدار زیادی بالا می رود. افزایش دمای پیستون باعث انبساط قطعات آن می شود، در نتیجه گژن پین درون شاتون گیر می کند. در همین حال پیستون که به سمت پایین حرکت می کند، به شاتون فشار وارد می کند و سبب خم شدن و یا شکستن آن می شود. شاتون شکسته شده به بدنه سیلندر ضربه می زند و در آن ترک ایجاد می کند. در این حالت تمام قطعات سیلندر آسیب می بینند. البته اگر دور موتور پایین باشد، گژن پین از حالت قفل شده آزاد می شود و نمی شکند، اما دور موتور به شدت افت می کند و خودرو به سختی حرکت می کند. اما اگر دور موتور اتومبیل بالا باشد و شاتون بشکند، خودرو به طور کامل از حرکت می ایستد.

عوامل خرابی شاتون

از اصلی ترین دلایل خرابی شاتون می توان به شاتون زدن اشاره کرد. اما عوامل دیگری هم می توانند عامل خرابی این قطعه باشند. عواملی مانند احتراق نامناسب، کیفیت پایین شاتون، تنظیم نادرست شاتون در جای خود، روغن کاری نامناسب، درست عمل نکردن پیستون و اصطکاک زیاد با بدنه سیلندر، فرسودگی یاتاقان متحرک و تصادف شدید از جمله این خرابی ها هستند.

مطالب مرتبط

سرسیلندر ساوانا | میل‌لنگ ساوانا | پیستون ساوانا | شاتون ساوانا | یاتاقان ساوانا | کاسه‌نمد و بلبرینگ ساوانا | کارتل ساوانا | فلایویل ساوانا | کویل ساوانا | کاتالیزور ساوانا