نمایش دادن همه 6 نتیجه

سنسور دماي آب (فشنگی آب) وانا و بنزینی یورو ۴

یکی از قطعات مهم و اصلی اتومبیل سنسور دمای آب است که فشنگی آب نیز نامیده می شود که معمولا

سنسور فشار روغن (فشنگی روغن) فوتون بنزینی یورو ۴

سنسور فشار روغن یکی از مهم ترین تجهیزات جهت محافظت از موتور خودرو یا موتور دیزل است که وظیفه اندازه

سنسور دورخوان میل لنگ وانا و بنزینی

سنسور دور خوان میل لنگ یا سنسور دور موتور، ESS نیز نامیده می شود و یک قطعه الکتریکی در موتورهای

سنسور اکسیژن وانا و بنزینی

سنسور لامبدا یا همان سنسور اکسیژن در اتومبیل قطعه ای الکترونیکی است که میزان اکسیژن موجود در مایعات یا گاز

سنسور اکسیژن وانا

سنسور لامبدا یا همان سنسور اکسیژن در اتومبیل قطعه ای الکترونیکی است که میزان اکسیژن موجود در مایعات یا گاز

سنسور پارک وانا

سنسور پارک یا سنسور عقب وظیفه سنجیدن فاصله خودرو تا اشیا واقع در روبه رو یا پشت خودرو را دارد