نمایش یک نتیجه

کویل جرقه وانا و بنزینی یورو ۴

کویل یک سیم پیچ است، که وظیفه آن تقویت انرژی دریافتی از باتری است. هوا و سوخت فشرده شده در