نمایش دادن همه 3 نتیجه

یاتاقان ثابت سیلندر۳ وانا و بنزینی یورو ۴

یاتاقان های ثابت که به نام یاتاقان میل لنگ هم شناخته می شوند، از دو نیم دایره تشکیل شده اند

یاتاقان ثابت سیلندر۱-۲-۴-۵ وانا و بنزینی یورو ۴

یکی از قطعات مهم خودرو یاتاقان ها هستند که بین دو قطعه متحرک قرار می گیرد و از خوردگی ناشی

بغل یاتاقانی وانا و بنزینی یورو ۴

بغل یاتاقانی قطعه ای هلالی شکل است که که وظیفه آن تنظیم خلاصی و لقی میل لنگ است. این قطعه