نمایش یک نتیجه

رینگ موتور وانا و بنزینی یورو ۴

رینگ موتور یا رینگ پیستون یک حلقه فلزی است که روی شیار پیستون قرار می گیرد و حرکت رفت و