نمایش یک نتیجه

پيستون با گژن پين وانا و بنزینی یورو ۴

پیستون یک قطعه استوانه ای شکل در سیلندر موتور است که وظیفه آن متراکم سازی مخلوط هوا و سوخت است