نمایش دادن همه 2 نتیجه

میل لنگ وانا و بنزینی یورو ۴

میل لنگ یکی از قطعات اساسی موتور خودرو است که در حرکت خودرو نقش اساسی دارد. میل لنگ به پیستون

پولي دندانه‌دار سر ميل‌لنگ وانا و بنزینی یورو ۴

پولی سر میل لنگ یا فولی سر میل لنگ، وظیفه انتقال قدرت بین موتور خودرو و میل لنگ را دارد. پولي