نمایش یک نتیجه

کمپرسور کولر وانا و بنزینی یورو ۴

کمپرسور کولر در خودروها از یک یا چند پیستون و سیلندر تشکیل شده است و قلب سیستم خنک کننده خودرو