نمایش دادن همه 2 نتیجه

لوگو جلو پنجره وانا

جلو پنجره از قطعاتی است که در زبیایی ظاهری اتومبیل تاثیر زیادی دارد. این قطعه ساختاری مشبکی دارد و امکان

فولی هرزگرد تسمه سفت کن وانا و بنزینی یورو ۴

برای ارتباط بین دو محور تسمه که فاصله آن ها زیاد شده است، یا برای افزایش قدرت انتقالی، از تسمه وفولی