نمایش دادن همه 2 نتیجه

چهارشاخه گاردان وانا

چهار شاخ گاردان وسیله ای مکانیکی است که یک یا چند میله چرخان را به یک دیگر وصل میکند و

قفل گاردان وانا

وظیفه قفل گاردان این است که نیرو را با سرعت زاویه ای ثابتی انتقال دهد.قفل گاردان سبب میشود که ارتباط