نمایش 1–12 از 17 نتیجه

شفت ورودی گیربکس وانا و بنزینی یورو ۴

شفت ورودی رابط یکپارچه بین موتور، گیربکس و کلاچ است که نیروی دوران موتور را از طریق میل لنگ به

شفت ورودی گیربکس وانا

شفت ورودی رابط یکپارچه بین موتور، گیربکس و کلاچ است که نیروی دوران موتور را از طریق میل لنگ به

شفت زير گيربکس وانا

ارتباط بین شفت ورودی و خروجی توسط محور واسط یا شفت زیر برقرار میگردد. درواقع شفت زیر نیروی تولید شده