نمایش یک نتیجه

مجموعه کاتالیزور دیزلی

کاتالیزور یا کاتالیست خودرو قطعه ای استوانه ای- مستطیلی شکل است که در دو سمت آن لوله های پهنی قرار