نمایش دادن همه 2 نتیجه

براکت چپ سپر جلو فوتون یورو ۵ نیو

براکت های سپر وظیفه اتصال سپر به بدنه را بر عهده دارد. این قطعه باعث می شود که وزن سپر

براکت راست سپر جلو فوتون یورو ۵ نیو

براکت ها اتصال بین بدنه خودرو و سپر را ممکن می کنند. این قطعه از آسیب به بدنه اتومبیل در